Hur kan digital teknik göra sjukhusvård och specialistfunktioner säkrare?

- Diagnossättandet och precisionen i medicinen blir bättre. Tjugo procent av alla som dör på sjukhus dör av annat än det som man sökte vård för. Datorer blir kunskapsbanker till stöd för beslut.

Vilka farhågor/risker ser du för så genomgripande förändring?

Vi gör inte allt rätt i dag, det sker många misstag och felbehandlingar. Med digitalisering kan medicinsk information följa patienten och det minskar risk för felbehandling och felmedicinering.

Kan vi lita på digitala bedömningar?

I dag har vi ett enormt problem med medicinhanteringen, mediciner är felordinerade och eller tas fel. Det kommer att kunna bli bättre för med teknikens hjälp märks det om mediciner tas fel eller inte tas alls.

Hur kan e-hälsa göra vården mer jämlik?

Den är inte jämlik i dag och det är helt uteslutet att dagens sätt att arbeta manuellt ger jämlik vård. Det går inte att manuellt hantera tio miljoner personer. Men det finns större förutsättningar att nå grupper som i dag inte söker vård att anamma digitala lösningar. De kan delta när de själva vill.

Hur kan vi bli lyckligare av e-hälsa?

Genom att invånarna blir nöjdare, de är inte nöjda med servicen i dag. Människor vill ha makt över sin situation och teknik kan ge det. Vi ska stödja det varje individ vill sköta själv, det ger frihet. Men vi har också olika förmågor. Vissa kommer att vilja och kunna, andra gör det inte och för dem måste vården finnas där.

Kommer vi att acceptera robotar inom vård och omsorg?

Ja, det gör vi redan i dag när vi upptäcker fördelarna. Vi blir glada över hejarop för att vi sköter provtagningar, vi blir tröstade och uppmuntras att hålla ut under perioder av hög smärta och vi gillar när vi få beröm för prestationer. Det spelar ingen roll att det är en dator som levererar svaren, så länge den som levererar svaren känns empatisk.

Vill alla vara med?`

Nej, och den som vill göra som nu ska kunna få vård på det sätt som just den personen behöver.