Årets sommarsäsong hade knappt hunnit börja när IOGT-NTO meddelade att de efter 40 år inte skulle förlänga sitt arrendekontrakt på Vallsjöbaden. Fritidsanläggningen har förvandlats från en relativt enkel anläggning till en stor och uppskattad dansplats varje sommar.

Relaterat till artikeln

Kultur- och fritidsenheten på serviceförvaltningen har arbetat med att hitta en ny arrendator sedan IOGT-NTOs besked och på onsdag kommer enhetschef Frank Isaksson presentera ett förslag för nämnden.

"I sista urvalet har ett tilltänkt handelsbolag visat intresse. Dess sammansättning består av 3 ägare som tillsammans har mycket god insikt i att driva olika anläggningar och framförallt driva kultur- och dansarrangemang. Deras ambition är att driva anläggningen i samma anda som tidigare, med en hel det utvecklingsidéer" skriver Frank Isaksson i en tjänsteskrivelse till nämndens sammanträde.

Relaterat till artikeln

Några av de utvecklingsidéer som den tänkta arrendator öppnar för är, enligt skrivelsen, exempelvis en enklare alkoholförtäring, en närlivs och bredare musikaliska arrangemang. Det antyds även att den tänkta arrendatorn ska samarbeta mer med andra, exempelvis nämns att de har vana av att arbeta med människor som har funktionsnedsättning.

"I sista urvalet fanns fler intressanta arrendeintressenter med, men ingen av dessa bedöms ha kapacitet att leverera samma breda verksamhetsutbud och service" skriver Frank Isaksson i tjänsteskrivelsen.