Sävsjö kommun har hittills varit förskonat och har haft få som insjuknat på grund av coronaviruset, men det är inte givet att det förblir så. För att kunna vårda dem som insjuknar framöver har frivilliga undersköterskor internutbildats för att ingå i ett specialistteam. Tanken är att de ska ha särskild kunskap för att kunna sättas in i vården av coronasmittade.

– Just nu är det fem undersköterskor i teamet, berättar Caroline Yderman, funktionschef inom vård och omsorg.

Undersköterskorna har internutbildats av sjuksköterskor. Framför allt har de, liksom övrig personal, fått fräscha upp sina kunskaper i basala hygienrutiner. De har även fått fördjupad kunskap i hur skyddsutrustningen ska användas.

Tanken är att de som ingår i specialistteamet ska arbeta vidare på sina arbetsplatser, men att de får hoppa in i sin specialistroll när det behövs. Det är arbetsgruppen som träder in om någon behöver vårdas på grund av covid-19.

Än så länge är det enbart undersköterskor inom hemtjänsten som ingår i teamet. Ambitionen är att även få med personal från de särskilda boendena. Där har ansökningstiden inte gått ut ännu.

Hur stora arbetsgrupperna ska vara är inte bestämt.

– Där har vi inte landat hem riktigt ännu, berättar Caroline Yderman.

När pandemin är över är det tänkt att specialistteamen ska finns kvar men med nya uppdrag. Teamet ska kunna träda in vid vård av multisjuka personer och vid vård vid livets slutskede, så kallad palliativ vård.