Vart finns samverkan mellan primärvård, sjukhus och den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården?

Vem gör vad och vem har huvudansvaret för en human planering för patienten?

Patienten skickas nu hem ensam mycket svårt sjuk efter många dygn på Höglandssjukhuset.

Det är inte svårt att förstå att patienten inom kort kommer att dö, eller efter kort vända tillbaka till akutsjukvården.

Inom begreppet medicinskt färdigbehandlad kan det dölja sig vad som helst. Vård karusellen är igång.

Svårt sjuka äldre kan ibland inte ta tillvara sina egna intressen då inga anhöriga heller finns som kan göra det. Våra allra äldsta måste få ett värdigt slut efter ett långt liv av hårt arbete.

Ett oberoende ombud bör finnas för denna ytterst sårbara patientgrupp, som ser till att samordningen av vårdplaneringen följs.

Tänk på att det kan vara er egen mamma eller pappa.

Bota, lindra, trösta

LÄS MER: Trygg hemgång ger nöjda patienter

LÄS MER: Svek att inte ha äldremottagningar