Vintern är här. SMHI meddelar på mitt på lördagen att östra delarna av Jönköpings län kan få extremt besvärligt väder. Man har utfärdat en klass ett-varning för plötslig ishalka.

Eftermiddagens regnskurar drar nämligen bort österut men följs under sena eftermiddagen och kvällen av uppklarning och risk för snabb tillfrysning av våta vägar.

Under söndagen finns risk för stora snömängder på främst Höglandet. Under söndag morgon väntas snöbyar som lokalt ser ut att kunna bli kraftiga. På många håll väntas 5-15 centimeter snö och lokalt finns risk för upp till ca 20 centimeter.

Osäkerheterna är dock stora, både när det gäller placeringen av de största snömängderna och utbredningen på området, uppger SMHI.