Withalaskolan är kommunens största grundskola och är mitt uppe i flera stora organisationsförändringar. Vi bygger kommunens största högstadieskola och arbetar för att sammanslagningen mellan Withalaskolan och Mogärdeskolan till en skola, ska gå så smidigt som möjligt för personal och elever. Den sammanhållande kraften i det här arbetet har varit framförallt Magnus Maars, rektor och Linda Almqvist, biträdande rektor. Vi känner stor oro för hur omorganisationen och förändringen av rektorstjänsterna kommer påverka Withalaskolan, när de som besitter mest erfarenhet och kunskap kring vår verksamhet, Magnus Maars och Linda Almqvist, nu flyttas om i organisationen. Vår skola behöver skolledare med pedagogisk kunskap och erfarenhet av undervisning. Grundskolechefen, Britta Utter, framhåller själv i sin skrivelse på Vetlanda kommuns hemsida att förändringen ska bidra till:

”… skapa en bättre arbetsmiljö för både rektorer, personal och elever. ”

” … ett rektorsuppdrag ska vara rimligt. Vi vill förbättra förutsättningarna för ett nära och hållbart ledarskap och ge rektorerna rätt förutsättningar för att lyckas”

”– För att kunna ha en strategi och fånga upp saker tidigt behöver man veta hur det fungerar på sin skola och då måste man finnas på plats och vara nära. /…/Forskningen visar att det som kännetecknar framgångsrika skolor är just att det finns en kontinuitet i ledarskapet”

Är det rimligt att omorganisera ledningsorganisationen vid denna tidpunkt? På vilket sätt gagnar detta vår verksamhet? Varför kan vi inte vänta med förändringar till dess att den nya Withalaskolan är färdigbyggd och de båda skolorna gått samman? Hur kan förändring mitt i ett läsår skapa ett nära och hållbart ledarskap?

Kontinuitet är viktigt i förändringsarbete, på vilket sätt leder denna reform till kontinuitet? Hur ska den kunskap kring elevärenden, kännedom om elevers behov och kontakter med föräldrar, som det tagit lång tid att bygga upp relationer med, tillvaratas? Vi tänker särskilt på våra elever i årskurs 9 som behöver en nära relation till dem som kan hjälpa dem med viktiga livsbeslut.

Hur ska Withalaskolan få mer närvarande rektorer när de blir två istället för tre? Borde man inte titta på hur många elever och anställda en rektor har ansvar för? När man nu gör en förändring i ledningsorganisationen, varför ska Withalaskolans elever få mindre av ”rektorskakan” än andra elever? Vad är det för närhet våra elever ska få till rektorerna?

Britta Utter säger vidare att:

”Som arbetsgivare handlar det också om att göra rektorstjänsterna mer attraktiva och att minska personalomsättningen.”

Hur blir rektorstjänsten på Withalaskolan rimlig och mer attraktiv när arbetsbördan troligen ökar i samband med ny ledningsorganisation, då en rektor och två biträdande rektorer blir till två rektorer?

Vi tränar våra elever i värdegrundsfrågor varje dag, vad är värdegrunden i att behandla Magnus och Linda, elever och oss personal på Withalaskolan på detta sätt? Efter flera års slit med byggprocesser och samgående lyfts våra rektorer bort från verksamheten och dessutom mitt under pågående läsår. Hur gör detta vår arbetsplats mer attraktiv?

Hur främjar detta beslut verksamhetens bästa och skapar trygghet för oss lärare att stanna kvar, när våra pedagogiska ledare och stöttepelare i det svåra arbete som det innebär att skapa kommunens största högstadieskola, försvinner?

I den officiella informationen av omorganisationen heter det att Magnus och Linda valt nya uppdrag i kommunen. Vi personal vet dock bättre, Linda och Magnus skulle aldrig lämna oss i sticket frivilligt!

I lagen står att läsa att kommunen måste ha vägande skäl för förflyttning av arbetstagare. Vilka är de vägande skälen som trumfar ovanstående synpunkter att flytta våra rektorer i verksamheten?

Omplacering ska ske för att verksamheten ska bli effektivare. Hur kan vår verksamhet bli effektivare genom att lyfta bort två av våra rektorer i mars månad?

För några veckor sedan var flera av kommunens lärare på en utbildningsdag i Ädelfors som Britta Utter ordnat. Där framhöll föreläsaren Mette Lilienberg vikten av tillit i en välfungerande organisation, bland aannat genom att peka på nedanstående punkter:

– medarbetarna upplever sig ha påverkan på hur beslutsfattande sker.

– medarbetarna uppfattar att de som fattar beslut är intresserade av att höra deras åsikt.

– det görs en objektiv bedömning av utfallet av fattade beslut, som därmed öppnar för förändring när så behövs.

Vi, lärare, elevhälsa, administratörer och elevråd, på Withalaskolan kräver härmed svar på våra frågor från Britta Utter, Henrik Wågesson och barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda kommun!

PERSONALEN PÅ WITHALASKOLAN

LÄS MER: Chockbesked på Withalaskolan – rektorer slutar

LÄS MER: Magnus Maars hade gärna jobbat kvar som rektor