Och fortsätter: ”Nu ger kostnadsutjämningen pengar som vi inte räknat med. Det tillskottet kan man se som en indirekt skattehöjning så, ja, vi kan tänka oss en skattesänkning.”

Hur ska Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus kunna bevaras om det inte ska göras satsningar på sjukvården och på vårdpersonalen? Det ekonomiska överskottet i Region Jönköpings län är visserligen rekordstort just nu men det har varit bra under årtionden tillbaka, och främst då i jämförelse med andra landsting. På andra platser i landet med sämre ekonomi har sjukhus och vårdcentraler fått läggas ned. I Jönköpings län är den goda ekonomin en förutsättning för att ha och behålla tre sjukhus. Hur kan en sänkt skatt gynna det som BA står för?

Relaterat till artikeln

Kostnadsutjämningen är dessutom tillfällig och inte en långsiktig inkomst. Likaså är statsbidrag och andra miljarder från staten helt beroende av vem som sitter vid makten. En annan regering kan innebära helt andra förutsättningar och färre kronor till kommuner och regioner. Skatten är den enda riktigt långsiktiga lösningen för att ha kvar en bra ekonomi i Region Jönköpings län. Det är märkligt att BA hellre prioriterar skattesänkning än satsningar på vården. Så frågan till Martin Nedergaard-Hansen är hur han tänker sig att sänkt skatt ska kunna säkerställa att vi kan ha kvar tre akutsjukhus på lång sikt.

PIA SCHELIN, Kommunal

KJELL AXELL, Socialdemokraterna i Eksjö kommun

LÄS MER: Regionens goda ekonomi håller i sig - frågan om skatten rycker närmare

LÄS MER: Så jobbar Bevara akutsjukhusen – ett år efter valet

LÄS MER: Bevara akutsjukhusens resa till makten – snodde röster från etablerade partier