Vi tog beslutet vid det senaste mötet inom sjukvårdsregionen och försöken kan förhoppningsvis börja i skarpt läge inom kort, säger Mia Frisksom är ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län.

Det härär ett exempel på hur ny teknik för kommunikation och kunskapsstöd kan användas inom specialiserad vård. Det kan underlätta för läkare att få stöd inför diagnoser vilket också kan göra besluten mer träffsäkra för varje unik patient.

Som läkare ska man uppdatera sig i allt och mycket ny information och kunskap kommer, här får man ett diagnosstöd. Det ska bli intressant att följa hur försöket går och det vore ju trevligt om vi är först i landet med att pröva detta, säger Mia Frisk.

Läkaren beslutar

Superdatorn Watson från IBM är molnbaserad och kan läsa in 800 miljoner sidor på några sekunder och utvärdera tusentals journaler och forskningsrapporter i minuten. Ett specialistområde är just onkologi.

Läkare kan ta hjälp av datorn genom att ställa frågor kring symptom och ta del av forskningsresultat, bland annat. Men själva besluten ska läkaren ta eftersom det finns personliga faktorer som datorn inte kan beräkna.

Mia Frisk säger att utvecklingen av e-hälsa kommer att fortsätta och att förändringen behöver gå snabbare för att klara den förändrade demografins utmaningar. Regionen lade 48 miljoner på digitaliseringen för 2017.

Dels får ju invånarna smidigare kontakt med vården och dels kan medarbetare frigöra tid från sådant som teknik kan sköta och istället få mer tid för patientkontakter.

Hon känner sig trygg med säkerheten i förändringsarbetet som pågår och de försök som görs med digitalisering utvärderas. Nationellt sett samverkar landsting och regioner kring utveckling genom Inera AB, där också allt fler kommuner ansluter sig för samverkan kring e-hälsoarbetet. På så sätt behöver inte alla pröva allt, utan man lär av varandra.

I projekt Flippen har regionen och Eksjö kommun testat digitala vårdplaner, vilket ska förbättra för patienter i övergången mellan sjukhusvård och kommunal vård och omsorg. Enligt Mattias Jonsson inom regionens folkvård och hälsa fungerade det bra.

Vi planerar för digitala rum där också anhöriga kan ha dialog, vilket är särskilt bra om de inte bor på orten.

Sociala självhjälpsgrupper är också något som provas, där människor kan få stöd av varandra.

Men en bromsklots finns enligt Mia Frisk och det är Datainspektionen.

Datalagarna hänger inte med i vad invånare vill ha och det bromsar utvecklingen. Antingen får vi stå och stampa eller så jobbar vi vidare med förändringsarbetet.

Hon anser att invånarnas efterfrågan av tillgång till information på ett säkert sätt måste kunna bli av.

När man tänker att de flesta sköter sin ekonomi online på banken så är det inget som säger att det inte skulle gå med hälso- och sjukvården.