Smålands Dagblad

Annons

Om oss

Smålands Dagblad bildar tillsammans med Smålands-Tidningen, Tranås Tidning och Vetlanda Posten SmT-gruppen.

Vi är en del av Hallpressen som ger ut tio lokala morgontidningar och ägs av Herenco-koncernen.

SmD kommer ut sex dagar per vecka och betecknas i dag som oberoende liberal.

Vår affärsidé
Vi skall erbjuda våra läsare och annonsörer ett brett utbud av innehåll med högt läsvärde och kvalitet som speglar och är anpassat till dagens lokala samhälle.

Historik

1922: Smålands Dagblad grundas. Redaktör Gustaf Hilding Lundberg blir ansvarig utgivare. Tidningen kommer ut 2/1 till 31/8 som eftermiddagstidning sex dagar i veckan.

1929: Återuppstår Smålands Dagblad nu som morgontidning. Hjalmar Weiland är ansvarig utgivare i 27 år.

1938: Bolaget köps av Herman Halls Bokbinderi AB i Jönköping. Även Smålands Tidningen ingår i tidningsföretaget.

1940: Tranås Tidning blir tidningens tredje edition.

1960: Köper ny press. Vetlanda-Posten blir tidningens fjärde edition.

1967: Det nya tidningshuset i Eksjö invigs. Den nya pressen klarar 80 sidor.

1987: Smålands-Tidningen och Smålands Dagblad går samman till en tidning.

1993: Tryckningen flyttar över till nytt tryckeri i Jönköping Herenco Press AB. Tidningen byter format och övergår från Berlinerformat till Broadsheet (fullformat).

2013: Smålands Dagblad återuppstår igen och blir tabloidtidning.