Annons

Halka

Halka är de bekymmer som uppstår varje vinterhalvår när det fryser till på vägar, trottoarer och liknande. Blixthalka, även kallad ishalka och svarthalka, är svår halka som framför allt uppstår vid underkylt regn. När underkylt regn träffar en kall markyta fryser den och bildar glattis. Glattisen är ofta genomskinlig vilket gör den svår att se. Blixthalka kan även uppstå vid frysande regn.