Annons

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. Det är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.